Εκτύπωση Εκτύπωση
Τα αναγραφόμενα επί του προϊόντος στοιχεία καθώς και το φωτογραφικό υλικό, αφορούν μόνο την αναγνώριση του μοντέλου.
Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.

Ψυγείο feed

Ανεμιστήρες
Ανεμιστήρες


Αντιστάσεις
Αντιστάσεις


Βαλβίδες - Βαλβιδάκια
Βαλβίδες - Βαλβιδάκια


Βάσεις
Βάσεις


Διακόπτες/Πλήκτρα
Διακόπτες/Πλήκτρα


Καλύμματα Μοτέρ
Καλύμματα Μοτέρ


Θερμόμετρα
Θερμόμετρα


Θερμοστάτες
Θερμοστάτες


Κλιξον - Αισθητήρια
Κλιξον - Αισθητήρια


Κολλήσεις - Κόλλες - Spray
Κολλήσεις - Κόλλες - Spray


Λάμπες
Λάμπες


Λάστιχα
Λάστιχα


Μεντεσέδες
Μεντεσέδες


Μοτέρ
Μοτέρ


Παγολεκάνες
Παγολεκάνες


Πλακέτες
Πλακέτες


Πόρτες
Πόρτες


Πρεσσοστάτες
Πρεσσοστάτες


Πυκνωτές
Πυκνωτές


Ρελέ/Θερμικά
Ρελέ/Θερμικά


Στηρίγματα
Στηρίγματα


Σχάρες
Σχάρες


Υγροδείκτες
Υγροδείκτες


Φίλτρα
Φίλτρα


Φίλτρα Νερού
Φίλτρα Νερού


Φρέον - Ψυκτικά Υγρά
Φρέον - Ψυκτικά Υγρά


Φτερωτές
Φτερωτές


Χαλκοσωλήνες
Χαλκοσωλήνες


Χειρολαβές
Χειρολαβές


Χρονοδιακόπτες
Χρονοδιακόπτες


Ψύκτες - Κοντέσερ
Ψύκτες - Κοντέσερ